Příběh muže a jeho cesty za svobodou. Jeho příběh začal již v dětství, které strávil v Brně. Inspirací mu byly westernové knížky o Hvízdavém Danovi, který vždy plul tam, kam plula oblaka po obloze.

Autorský tým: Anežka Skálová, Julie Hillermannová, Zachariáš Roubal a Ondřej Kalivoda
Pedagogické vedení: Mgr. Milena Jeřábková
Škola: ZŠ Kneslova

„Já jsem jel do Jugoslávie, to se tehdy dalo jenom s občankou a já jsem plaval do Itálie. To jsem strávil šest hodin ve vodě. Já jsem se ocitl v Itálii a tři dny jsem spal na pláži v takovým kukuřičným poli. A na mě padla deprese, že z té generace v tom šedesátém sedmém roce jsem ještě nikoho neznal v emigraci. Ta vlna přišla až v šedesátém osmém.“

Ladislav Plch: Rozhlasová reportáž