V raném dětství vyrůstala na statku prarodičů, kteří přišli o půdu a dobytek. Protože rodiče nebyli členy KSČ, nebyla přijata na oděvní školu. Po střední průmyslové škole stavební úspěšně absolvovala Fakultu architektury VUT, kde prožila revoluční rok 1989.

Autorský tým: Lucie Kotzianová, Patrik Navrátil, Tereza Procházková, Tomáš Kobský
Pedagogické vedení: Mgr. Naděžda Peňáková
Škola: ZŠ Brno, Jana Babáka 1

„Když jsme měli okupační stávku školy, že jsme bydleli v té škole, tak nám spousta lidí zvenku nosila jídlo, pekli buchty, nosili nám peníze, takže nám došlo, že musíme udělat účetní knihy a všechno to registrovat.“