Žena, která po druhé světové válce prožila odsun Němců a celý život byla označovaná za nespolehlivou.

Autorský tým: Jamuna Hrnčířová, Kristýna Klapalová, Zuzana Svobodová, Šárka Skřepská, Julie E. Rapantová, Claudie Parolková
Pedagogické vedení: Mgr. Saša Hýsková
Škola: ZŠ nám. Míru, Brno

„Jsem šťastná, že jsem se dožila pádu komunistů. A děkuju, že ten listopad byl.“

Helena Mezlová: Rozhlasová reportáž