S počítači až na konec světa

Autorský tým: Adam Wojda, Ondřej Valík
Pedagogické vedení: Mgr. Michal Skamelka
Škola: ZŠ Krásného

„Já jsem byl na školení, to bylo poprvní v životě, ty roky už přesně nevím, ale nějak sedmdesátá léta, možná 71-72, já už si to přesně nepamatuju a jeli jsme na školení. To bylo pro nás velmi zajímavé, já jsem byl poprvní v životě na území Světského svazu. Jejich centrum nebo to hlavní kolem toho počítače, to gró, protože tam byly přídavný zařízení, to se dělalo tam, každá ta záležitost se dělala někde jinde. Snímač štítku, tiskárna, disky, pásky – to se dělalo každý někde jinde. Ale to hlavní, to znamená ta hlavní bedna s tou hlavní pamětí as tím procesorem a s tím vším, tak to bylo v Jerevanu.“

Stanislav Kolofík: Rozhlasová reportáž