Odhalení tajného studenta.

Autorský tým: Karolína Šnajdarová, Nguyen Hoai Linh, Lenka Procházková, Alena Večeřová a Natálie Farská
Pedagogické vedení: Mgr. Pavel Novák
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

,,Byla půlnoc. Najednou vešel do pokoje vedoucí řeholník a řekl, abychom vstali z postelí. Poté k nám vtrhl příslušník StB se samopalem a nařídil nám, že si máme okamžitě vzít kartáčky na zuby a odejít ven. Seřadili jsme se na chodbě a pak nás odvedli do refektáře. Cestou se k nám připojili ostatní a všichni jsme uviděli opilé estébáky ležící na zemi. Řvali na nás, nadávali nám. Venku na nás čekal autobus. Nikdo nevěděl, co bude dál.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa