První polistopadová děkanka Masarykovy univerzity, která se celý život věnovala pedagogické činnosti

Autorský tým: Jakub Brach, Jan Chromý, Petr Veselý
Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Trnková
Škola: Masarykova ZŠ Zemědělská

,,A to bylo tehdy, když nám sebrali Sudety. Pan učitel přišel do třídy, postavil se na stupínek, aby nás pozdravil, rozhlédl se po třídě a upřímně se rozplakal…“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa