Žabovřeský rodák, který v jednom domě prožil všechny režimy od první republiky

Autorský tým: Jakub Klimeš, Adéla Konečná, Jolana Králová, Ismini Vafiadu
Pedagogické vedení: Mgr. Kamila Novotná
Škola: ZŠ Blažkova

Viděli jsme přímo jak nalétají od Líšně americká letadla, jak se z nich oddělují bomby. Okamžitě jsme vběhli do krytu a v tom momentě, za několik sekund, se ozvaly obrovské výbuchy. Ve sklepě jsme měli pocit, že se bortí sklep, že se hýbou stěny a podlaha. To nás přimělo i k tomu, bylo nás tam asi 20 – 30, všichni jsme byli na kolenou a modlili se Otčenáš.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Jiří Hemzal: Rozhlasová reportáž