Jako pětiletá dívka se zúčastnila pochodu smrti z Brna do Pohořelic

Autorský tým: Barbora Casková, Bára Kytková, Eliška Mitričová, Tomáš Gorčík, Jan Šmída
Pedagogické vedení: Mgr. Bohumíra Struhárová
Škola: ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky

„Přišli nějací komisaři, to já jsem byla děcko a jen jsem koukala a mluvili s tou moji druhou maminkou, řekli, že máme si vzít jídlo na 2 dny a to nejdůležitější, a že jdeme do skupiny s odsunem.“

Alice Vaňkátová: Rozhlasová reportáž