Zažila celou druhou světovou válku. Po válce jim nezůstalo nic, rodný dům byl vykraden, stodola shořela a dobytek byl ztracen. Pak přišly další okamžiky bezmoci, když jim komunisté v rámci kolektivizace zabrali veškerý majetek.

Autorský tým: Tereza Čechová, Justýna Gálová, Michaela Lantošová, Dominika Straková
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Žowliaková
Škola: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1

„Když se blížila fronta, dostali jsme strach, schovali jsme se do sklepa a slyšeli jsme enom samé bůchaňá, bylo to strašné.“