Jako sedmnáctiletý chlapec byl poslán na brigádu do Nového Vídeňského Města. Bylo po válce a Vídeň byla rozbombardována. Kvůli stesku se chtěl vrátit domů za svou rodinou do Mikulova.

Autorský tým: Ivana Pavlíková, Karolína Sejáková, Klára Javůrková, Eliška Zapletalová
Pedagogické vedení: Ing. Kateřina Urbánková
Škola: Základní škola Valtice

„Tak jsme domluvili termín, kdy mně maminka přijde naproti. Já jsem čekal v boudě ve vinohradě, kde se schovávali lidé. A najednou vidím maminku, že jde. Jenomže ji zastavili policajti. Chvilku sní mluvili a pak šla sama, já jsem ji poznal hned po chůzi.“