O odjezdu z ČSR po invazi vojsk Varšavské smlouvy, o Rakouské národní knihovně, kde pracoval, a o pašování knih z exilových nakladatelství do ČSR

Autorský tým: Natali Benkö, Adriana Dimmel, Klára Holíková, Anežka Kubátová, Luisa Flicker, Julie Mudrová, Hannah Sommerluksch a Esther Veis
Pedagogické vedení: Mag. Mojmír Stránský
Škola: Reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni

„Nejhezčí je cesta tam a zpátky. Těším se do Česka a těším se i do Rakouska.“