O aktivním jednání proti komunistickému režimu, o vyloučení z univerzity, o podepsání a šíření Charty 77 a stěhování do Vídně

Autorský tým: Kristina Marečková, Tadeáš Reindl, Eva Mayer, Tobias Wanker a Šimon Toman
Pedagogické vedení: Mag. Mojmír Stránský
Škola: Reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni

„Vlak se pomaloučku rozjíždí a vy míjíte ty dráty, to patří k okamžikům, které vám utkví.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa