Po roce 1968 zbaven zaměstnání, následně musel vykonávat podřadné práce, v roce 1989 jedna z výrazných osobností sametové revoluce v Berouně

Autorský tým: Eva Fritschová, Lenka Horáková, Roman Jetel, Elen Klimešová a Markéta Šmídová
Pedagogické vedení: Mgr. Tereza Smoláková
Škola: Jungmannova ZŠ v Berouně

„Potkal jsem strážnou, ta měla vytřeštěné oči,…Pane Frolík, představte si, že jsou tady,…obsadili nás Rusáci!!!“