Ačkoliv byla výbornou studentkou, kvůli víře jí nedovolili studovat.

Autorský tým: Victor Hrazdil, Kateřina Pořízková, Lucie Petrášková, Václav Smékal, Anežka Vedrová
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Vrbatová
Škola: ZŠ Týnec nad Sázavou

„Já jsem se hlásila celkem na osm míst různých škol a odevšad mně bylo zamítnuto, odevšad rodiče dostávali zamítnuté odpovědi. Tatínek věděl proč, byli jsme nábožensky založená rodina, křesťanská rodina.“

Jana Dřízhalová: Rozhlasová reportáž