I ve Zlíně, jako v mnoha dalších městech České republiky, se letos koná projekt Příběhy našich sousedů. Zapojí se šest základních škol, jejichž žákovské týmy se vydají za pamětníky z řad svých sousedů a příbuzných. Po vzoru novinářů a dokumentaristů se žákyně a žáci pustí do terénu objevovat příběhy, na které se nesmí zapomenout. Obohatí tak nejen sami sebe, ale také sbírku Paměť národa, na které budou příběhy uloženy a k dispozici dalším badatelům i široké veřejnosti. Zpracované příběhy a vzpomínky představí děti na slavnostní závěrečné prezentaci.