Do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů se zapojily dva týmy složené ze studentů prvních ročníků gymnázia spolu s dalšími dvěma týmy žáků z osmých tříd základní školy v Zastávce.

Všechny týmy se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem je najít pamětníka, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou komiksu, audio či videoreportáže nebo animace.

Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se odehraje v červnu. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a představitele obce, ale také širší veřejnost.

Veškeré výstupy projektu budou poté zveřejněny na tomto webu a uchovány pro budoucí generace v archivu Paměť národa.