Příběhy našich sousedů v podzimním pololetí spojí generace tentokrát v obcích Lipůvka a Drásov, městysu Lomnice a ve městě Kuřim. Dohromady 6 týmů žáků sedmých až devátých tříd se promění na reportéry – dokumentaristy a zjistí, jak události 20. století ovlivnily životy místních pamětníků.

Můžeme se těšit na poslední březnový týden, kdy nám v čele s odbornou porotou reportážní týmy představí na čem pracovaly. Nevíme, zda žáci zvolí animaci, komiks, video nebo rozhlasovou reportáž, ale můžeme jim popřát hodně zdaru a všem zúčastněným hodně zdraví v této nesnadné době. Kdo nebudete moci přijít na závěrečnou prezentaci, zvu Vás k virtuální prohlídce žákovských prací na tomto webu.