Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci táborské Základní školy Mikuláše z Husi a gymnázia Pierra de Coubertina. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během léta na tomto webu a vzniklé finální výstupy budou představeny veřejnosti dne 14.6. 2023 na slavnostní závěrečné prezentaci od 17 h v kinosále Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, Komenského 1670. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.