Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se znovu po roce vydávají zaznamenat žáci ze čtyř táborských škol. Letos se k projektu nově připojí další dvě školy z Táborska, konkrétně z Veselí nad Lužnicí a z Plané nad Lužnicí.  Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd se v březnu vydají za pamětníky. Děti si pod vedením svých učitelů zkusí, co obnáší práce dokumentaristy: navštíví pamětníky významných historických událostí minulého století ze svého okolí, nahrají jejich celoživotní vzpomínky na diktafon a následně pamětnické příběhy zpracují a vytvoří rozhlasovou, video nebo psanou reportáž. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi během jara zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Táborska se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Svoji práci navíc jednotlivé žákovské týmy představí na závěrečné prezentaci svým spolužákům, rodičům, učitelům a představitelům města. Prezentace proběhne v červnu v Táboře.