Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během jarních měsíců 2019 vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol ze Sušice a z Horažďovic. Dokumentaristické týmy dětí z 2. stupně základních škol jsou připravené se v únoru a v březnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v květnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi ze Sušice a z Horažďovic se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.