Životní příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Sušici. Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd jsou připravené se v průběhu druhého pololetí roku 2020 vydat za pamětníky ze svého okolí. Jejich životní příběh publicisticky zpracují a poté představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a široké veřejnosti.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.