Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat studenti Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově a studenti Gymnázia Český Krumlov. Úkolem dokumentaristického týmu bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie  zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.