Příběhy, na které by se nemělo zapomenout, budou objevovány i v Brně.

Do celorepublikového projektu organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů se na jaře roku 2023 zapojily čtyři brněnské školy s celkem šesti týmy složenými z žáků a žákyň převážně osmých, ale i devátých tříd. Týmy ze ZŠ Gajdošova, ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova a ZŠ Bednářova se po dobu několika měsíců promění v dokumentaristy, jejichž úkolem bude najít pamětníka, vést s ním rozhovor, vyslechnout a zaznamenat jeho příběh a ten následně zpracovat a „vyprávět“ formou audio reportáže, krátkého dokumentárního filmu nebo animace.

Vyvrcholením celého projektu je veřejná prezentace výstupů jednotlivých týmů, která se uskuteční v červnu 2023. Na akci velmi rádi přivítáme nejen rodiče účastníků projektu a pamětníky, ale i spolužáky jednotlivých týmů, pedagogy, zástupce zúčastněných škol a vedení města Brna i širší veřejnost.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na tomto webu na přelomu května a června, případně uchovány pro budoucí generace v archivu Paměti národa.