Žáci ze všech třech základních škol v Rokycanech se letos poprvé zapojí do projektu Příběhy našich sousedů. V průběhu druhého pololetí roku 2020 budou  týmy žáků 7. – 9. tříd natáčet pamětníky ze svého okolí. Jejich životní příběh publicisticky zpracují a představí na slavnostní závěrečné prezentaci, kde budou přítomni zástupci města Rokycany, rodiče dětí, spolužáci, učitelé i pamětníci samotní.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.