Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol na Říčansku. Projekt se stejně jako v loňském školním roce realizuje v součinnosti s Místními akčními plány rozvoje vzdělávání. Nově se letos zapojí například Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připraveny se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.