V letošním září se do Příběhů našich sousedů poprvé zapojují také školy z Říčan a blízkého okolí. Projekt organizace Post Bellum se na Říčansku rozbíhá v součinnosti s MAP. Během podzimu navštíví žákovské dokumentaristické týmy místní pamětníky a zaznamenají jejich celoživotní vzpomínky nejen pro své současníky, ale i pro příští generace. Jak se prolnou dějiny našeho státu s osobní historií lidí, kteří žili na dohled od Prahy, ale přece často v sevřeném maloměstském prostředí?