Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během druhého pololetí školního roku 2021/2022 vydávají zaznamenat i žáci ze sedmi škol na Říčansku. V regionu kousek za Prahou se školáci do projektu Příběhy našich sousedů zapojují počtvrté. Tentokrát jsou žákovské týmy z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, 2. ZŠ Bezručova Říčany, ZŠ Kunice, ZŠ Světice, ZŠ Emila Kolbena Strančice, ZŠ Mukařov a ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice. Úkolem dokumentaristických týmů bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme na konci jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané žáky se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.