Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i studenti ze středních škol v Praze. Dokumentaristické týmy jsou připravené se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků se studenty v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané studenty se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.