V tomto roce navštíví žákovské dokumentaristické týmy ze základních škol Prahy 7 již popáté své sousedy, aby zaznamenaly jejich celoživotní vzpomínky. V rámci projektu žáci pamětnické příběhy dále zpracují a představí je svým spolužákům, rodičům, pedagogům i veřejnosti ve formě rozhlasových reportáží, animací, komiksů, video reportáží nebo jiným kreativním způsobem, který nejlépe zprostředkuje vyprávění jejich pamětníka. Vyvrcholením projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post Bellum za podpory Městské části Praha 7, bude slavnostní závěrečná prezentace, kde žáci svou půlroční práci představí veřejnosti i odborné porotě. Vzpomínky pamětníků se zároveň stanou součástí archivu Paměť národa, aby zůstaly uchovány i pro další generace.