Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Praze 4. Jejich úkolem bude nejen nahrát pamětnické vyprávění na diktafon, ale příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi Prahy 4 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.