Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol v Horních Počernicích. Úkolem dokumentaristických týmů dětí ze sedmých až devátých tříd bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v březnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 9 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.