Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol Prahy 2. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v úboru a v březnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 2 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.