Již pošesté budou mít žákovské týmy možnost stát se na několik měsíců dokumentaristy a natočit, zpracovat a představit veřejnosti příběhy zajímavých osobností. Příběhy našich sousedů se v Praze 12 staly již tradičním a mezi žáky i pedagogy velmi oblíbeným projektem, který oživuje výuku moderních dějin. Letos proběhne opět v nesoutěžní variantě v komornějším duchu s pěti týmy, opět se zapojením pamětníků z řad cizinců. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 12 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.