Již počtvrté se v Praze 12 chystají Příběhy našich sousedů, opět se zapojením pamětníků z řad cizinců. Pedagogové i žáci jsou s projektem velmi spokojeni a mají zájem zúčastnit se i ve ztížených podmínkách, kdy jsou v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru uzavřené školy. Z minulého běhu, který proběhl již také distančně, máme mnoho zkušeností a všechny kroky projektu stále vylepšujeme (například nahrávání pamětníků na dálku). Těšíme se na všechny žákovské týmy z Prahy 12, které zachytí cenné pamětnické příběhy i v době pandemie.

Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 12 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.