Již potřetí se v Praze 12 chystají Příběhy našich sousedů, opět se zapojením pamětníků z řad cizinců. Pedagogové i žáci jsou s projektem velmi spokojeni a mají zájem zúčastnit se i ve ztížených podmínkách, kdy jsou v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru uzavřené školy. Máme velkou radost, že se zapojí všech 7 základních škol z minulého běhu, na nichž 8 pedagogů vytvoří žákovské týmy, které zpracují příběhy 10 pamětníků.

První část bude výjimečná, protože proběhne on-line a na dálku za podpory metodiky projektu Dokumentaristou z domova. Druhá část projektu, která zahrnuje workshop Jak vyprávět příběh, mediální workshop pro každý tým (audio workshop v Českém rozhlase nebo video workshop nebo animační nebo komiksový workshop) a slavnostní závěrečnou prezentaci, proběhne již naživo. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 12 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.