V září 2020 se v Praze 11 rozbíhá 5. ročník projektu Příběhy našich sousedů. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v březnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 11 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.