I v tomto školním roce navštíví žákovské dokumentaristické týmy ze základních škol Prahy 10 své sousedy, aby zaznamenaly jejich celoživotní vzpomínky. V rámci projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post Bellum za podpory Městské části Praha 10, pak pamětnická vyprávění zpracují a předají dál, aby nezůstala zapomenuta.Vyvrcholením projektu na jaře 2021 bude závěrečná prezentace žákovských reportáží a výstava pamětnických medailonků před budovou Úřadu městské části Praha 10.