Žáci a studenti základních škol a gymnázií na Praze 1 se opět mohou stát na několik měsíců dokumentaristy! A to již počtvrté. Učitelé i jejich žáci považují projekt za přínosný a baví je, což se projevilo i v minulém běhu, který kvůli pandemii proběhl částečně on-line a přesto vznikly velmi zajímavé reportáže. MČ Praha 1 si cení nasazení všech týmů z Prahy 1 a Příběhy našich sousedů opět podpořila.

Na podzim se vytvoří dětské dokumentaristické týmy a do konce roku děti navštíví „svého“ pamětníka a nahrají jeho vyprávění na diktafon. Poté si vyberou, jak chtějí příběh zpracovat a projdou mediálním workshopem v Českém rozhlase, video workshopem, animačním nebo komiksovým workshopem. Výsledné reportáže pak představí naživo svým kamarádům, spolužákům, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti v dubnu 2022.

Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 1 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.