Již potřetí se žáci základních škol a gymnázií na Praze 1 vydají za pamětníky a zpracují jejich příběhy. Velký úspěch projektu ve školním roce 2018/19, který vyvrcholil slavnostní prezentací v Brožíkově sále Staroměstské radnice, ocenila i MČ Praha 1 a projekt opětovně podpořila.

Na podzim se vytvoří dětské dokumentaristické týmy a do konce roku děti navštíví „svého“ pamětníka a nahrají jeho vyprávění na diktafon. Poté si vyberou, jak chtějí příběh zpracovat a projdou mediálním workshopem v Českém rozhlase, video workshopem, animačním nebo komiksovým workshopem. Výsledné reportáže pak představí naživo svým kamarádům, spolužákům, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti v dubnu 2020.

Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Prahy 1 se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.