Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydají zaznamenat i žáci ze dvou základních škol a gymnázia v Poličce. Dokumentaristické týmy dětí z osmých a devátých tříd jsou připravené se v říjnu a listopadu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané studenty z Poličky se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány i pro další generace.