Od ledna 2019 se poprvé zapojí do projektu Příběhy našich sousedů žáci ze ZŠ a ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem, žáci ze ZŠ v Rajnochovicích a studenti z holešovického Gymnázia. Děti vytvoří celkem 6 reportážních týmu. Každý tým navštíví ve svém okolí pamětníka, který zažil významné události 20. století a je ochotný o nich vyprávět. Jednotlivé týmy dále vyprávění pamětníka zdokumentují a libovolným způsobem zpracují. Osvojují si tak pro některé děti nové dovednosti, jako např. orientace v moderních dějinách, práci s novinářskou technikou, prezentační dovednosti, práci v týmu, budování mezigeneračních vztahů aj. Své výsledky pak společně představí v závěrečné prezentaci svým blízkým i široké veřejnosti. „Příběhy našich sousedů“ zaznamenané dětmi z Kroměřížska, se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.