Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat žáci ze středních škol plzeňského regionu. Projekt se stejně jako v loňském školním roce realizuje v součinnosti s Plzeňským krajem. Nově se letos zapojí Gymnázium Plasy a Gymnázium Luďka Pika v Plzni. Dokumentaristické týmy mladých badatelů jsou připraveny se v březnu a dubnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v červnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.