Příběhy, na které bychom neměli zapomenout se během tohoto školního roku vydávají zaznamenat žáci ze základních škol v Plzni. Dokumentaristické týmy žáků ze sedmých a devátých tříd jsou připraveni se vydat za pamětníky ze svého okolí. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi budou zveřejněné na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.