Město Pardubice v rámci oslav 30 let od sametové revoluce „Nezapomeňme“ spojilo své síly s organizací Post Bellum a podpořilo projekt Příběhy našich sousedů, tentokrát více zaměřený právě na významné výročí. Do projektu se zapojilo 7 základní škol s celkově 11 týmy, které budou zaznamenávat vzpomínky pamětníků a jejich postřehy spojené právě s rokem 1989. Žáci v projektu natočí vyprávění pamětníků na diktafon či videokameru, dohledají informace v archivech, digitalizují dobové fotografie, sepíšou životopisy pamětníků a jejich příběhy zpracují do reportáží. Závěrečná prezentace projektu se odehraje 17. listopadu na místě v pravdě symbolickém – v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích, které poskytne důstojný prostor pro výstupy jednotlivých týmů.