Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol na Opavsku a Vítkovsku. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené v březnu a v dubnu natáčet vyprávění pamětníků. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v květnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.