Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto jara vydávají zaznamenat mimo jiné studenti ze středních škol Jihočeského kraje, konkrétně z Českých Budějovic (Střední zdravotnická škola a Gymnázium J. V. Jirsíka), z Týna nad Vltavou (Gymnázium Týn nad Vltavou), z Třeboně (Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína) a z Tábora (Střední průmyslová škola strojní a stavební). Úkolem dokumentaristických týmů studentů středních škol bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti.

Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie zveřejníme během podzimu na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané studenty se stanou součástí archivu Paměti národa, a budou tak uchovány pro další generace. Realizaci tohoto běhu projektu Příběhy našich sousedů umožnil svou finanční podporou Jihočeský kraj. Děkujeme.