Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydají zaznamenat i žáci ze základních škol v Červeném Kostelci, České Skalici, Hronově, Velkém Poříčí a Machově. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých, osmých a devátých tříd jsou připravené se v říjnu a listopadu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům i veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané žáky z náchodských škol se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány i pro další generace.