Během podzimu se letos poprvé vydají i žáci z Mohelnice, Loštic a Úsova zaznamenat příběhy svých pamětníků. Do projektu se zapojí celkem čtyři týmy: dva týmy ze dvou základních škol v Mohelnici, jeden tým ze základní školy v Úsově a jeden skautský tým z Loštic. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale příběh dále publicisticky zpracovat a představit svým spolužákům, učitelům a veřejnosti. Jak se jim to podaří, se dozvíme na jaře v závěrečné prezentaci. Výsledky skutečné dokumentaristické činnosti dětí z Mohelnice, Loštic a Úsova zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.