Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol z z Mělnicka: ZŠ Všetaty, ZŠ Kly, ZŠ Byšice, ZŠ Jungmannovy sady na Mělníku a ZŠ Lužec. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon či zaznamenat na kameru, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.