Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, a to dále zpracovat formou audioreportáže, videoreportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky… To jsou úkoly, které před sebou mají žáci tří základních litomyšlských škol v následujícím školním pololetí. Do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum se město Litomyšl zapojuje poprvé. Soutěžit mezi sebou budou žáci 7. – 9. tříd pod vedením svých učitelů dějepisu nebo občanské výchovy. V Litomyšli se do projektu přihlásilo celkem šest pedagogů s osmi žákovskými týmy. Konkurovat jim bude rovněž jeden tým ze sousední České Třebové. Příběhy pamětníků představí děti široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru na konci školního roku. Už nyní víme, že se můžeme těšit na vzpomínky nejen na 2. světovou válku a politické procesy 50. let, ale také dobu nedávnou a rok 1989. Vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.

Tato akce je financována prostřednictvím Projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“, který je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města,  reg. číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614.